เกี่ยวกับ PZENT
ผลิตภัณฑ์ ของ Pzent ได้ถูกออกแบบ พัฒนา และ ผลิต โดยบริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด คือผู้นำในการออกแบบพัฒนา
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์บรรยายไร้สาย อุปกรณ์และระบบในการช่วยนำเสนองาน (presentation) ให้กับองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน

ผลิตภัณฑ์ ของ Pzent ได้ถูกค้นคว้า พัฒนา และตรวจสอบโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรก่อนจะนำเข้าสู่ลายการผลิต พร้อมทั้งเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้าน Qualtiy Control (QC) จะทำการทดสอบสินค้าให้เรียบร้อย และได้มาตราฐานก่อนนำส่งลูกค้าบริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด
28/4 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: (+66)2-945-5910-11 | โทรสาร: (+66)2-945-5912 | มือถือ: (+66)98-645-6324
อีเมล์: sales@pzent.net | www.facebook.com/pzenttourguide