ดาวน์โหลดโบชัวร์
Wireless Tour guide
Two-way Communication One-way Communication
P-Stalk
PAir P10 PLite
TG806 TG806-A TG806-A

Wireless Guest Paging System
Wireless Guest Paging System

Wireless Calling System
Wireless Calling System
บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด
28/4 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: (+66)2-945-5910-11 | โทรสาร: (+66)2-945-5912 | มือถือ: (+66)98-645-6324
อีเมล์: sales@pzent.net | www.facebook.com/pzenttourguide