ข่าวและกิจกรรม
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนยี จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ชุดอุปกรณ์ช่วยบรรยายพรีเซ้นต์ (PZent) จำนวน 1 ชุด เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย หรือทรงใช้ส่วนพระองค์ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555

< ย้อนกลับ
บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด
28/4 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: (+66)2-945-5910-11 | โทรสาร: (+66)2-945-5912 | มือถือ: (+66)98-645-6324
อีเมล์: sales@pzent.net | www.facebook.com/pzenttourguide