อุปกรณ์บรรยาย : TG806

“TG806 มีช่องสัญญาณถึง 64 ช่อง กับระยะการส่ง
ได้ไกลถึง 200 เมตร”

“สามารถออกแบบลวดลายบนอุปกรณ์ได้ตามต้องการ
เพื่อความแตกต่างหรือใส่โลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้หน่วยงานหรือองค์กร”

สำหรับผู้บรรยาย (TG806T)
- คลื่นความถี่ 794-6-806 MHz.
- จอ LCD แสดงตัวเลขของช่องสัญญาณ และ จำนวนแบตเตอรี่
- ระยะการส่ง 200 เมตร 64 ช่องสัญญาณ
- แบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานถึง 14 ชั่วโมง
- ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 2 ก้อน่
อุปกรณ์สำหรับผู้ฟัง (TG806R)
- คลื่นความถี่ 794-806 MHz.
- สามารถออกแบบลวดลายบนอุปกรณ์ได้ตามต้องการ เพื่อความแตกต่าง
  หรือใส่โลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือองค์กร
- จอ LCD แสดงตัวเลขของช่องสัญญาณ และ จำนวนแบตเตอรี่
- สามารถเลือกช่องสัญญาณได้มากถึง 64 ช่องสัญญาณ
- แบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานถึง 10 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่สามารถนำกลับมาชาร์จไฟได้ใหม่
กระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่ (TG806C)
- แสดงสถานะการชาร์จไฟ (สีเขียว=การชาร์จเต็ม, สีแดง=กำลังชาร์จไฟ)
- ระยะเวลาชาร์จ 3 ชั่วโมง
- สามารถชาร์จไฟได้ครั้งละ 20 ตัว
- ฝาปิดด้านบนสามารถถอดออกได้
- สามารถเสียบปลั๊กกับกระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยตรง


อุปกรณ์เสริม

ชุดหูฟังไมโครโฟน
(TG806MH)
ไมโครโฟนแบบคลิปหนีบ
(TG806CM)
หูฟัง
(TG806EP)
บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด
28/4 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: (+66)2-945-5910-11 | โทรสาร: (+66)2-945-5912 | มือถือ: (+66)98-645-6324
อีเมล์: sales@pzent.net | www.facebook.com/pzenttourguide