อุปกรณ์บรรยาย : TG806-A

“TG806-A มีช่องสัญญาณ 64 ช่อง กับระยะการส่งได้ไกลถึง
200 เมตร อุปกรณ์สำหรับผู้บรรยายและอุปกรณ์สำหรับผู้ฟัง
ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ซึ่งเหมาะสำหรับการนำชมนอกสถานที่”

“อุปกรณ์สำหรับผู้ฟัง (TG806R.A) สามารถออกแบบลวดลาย
บนอุปกรณ์ได้ตามต้องการ เพื่อความแตกต่าง หรือใส่โลโก้
เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือองค์กร”

อุปกรณ์สำหรับผู้บรรยาย
- คลื่นความถี่ 794-6-806 MHz.
- จอ LCD แสดงตัวเลขของช่องสัญญาณ และ จำนวนแบตเตอรี่
- ระยะการส่ง 200 เมตร 64 ช่องสัญญาณ
- แบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานถึง 14 ชั่วโมง
- ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA จำนวน 2 ก้อน
อุปกรณ์สำหรับผู้ฟัง
- คลื่นความถี่ 794-806 MHz.
- สามารถออกแบบลวดลายบนอุปกรณ์ได้ตามต้องการ
  เพื่อความแตกต่างหรือใส่โลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือองค์กร
- จอ LCD แสดงตัวเลขของช่องสัญญาณ และ จำนวนแบตเตอรี่
- สามารถเลือกช่องสัญญาณได้มากถึง 64 ช่องสัญญาณ
- แบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานถึง 14 ชั่วโมง
- ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA จำนวน 3 ก้อน


อุปกรณ์เสริม

ชุดหูฟังไมโครโฟน
(TG806MH)
ไมโครโฟนแบบคลิปหนีบ
(TG806CM)
หูฟัง
(TG806EP)
บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด
28/4 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: (+66)2-945-5910-11 | โทรสาร: (+66)2-945-5912 | มือถือ: (+66)98-645-6324
อีเมล์: sales@pzent.net | www.facebook.com/pzenttourguide