อุปกรณ์ฺบรรยาย : TG806D

“TG806D มีช่องสัญญาณถึง 100 ช่อง
กับระยะการส่งได้ไกลถึง 300 เมตร”

Digital Wireless Tour Guide

“สามารถออกแบบลวดลายบนอุปกรณ์ได้ตามต้องการ
เพื่อความแตกต่างหรือใส่โลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้หน่วยงานหรือองค์กร”

ไกลกว่าเดิม ไม่มีเสียงรบกวน
ชัดเจนทุกการสื่อสาร ด้วยระบบดิจิตอลสำหรับผู้บรรยาย (TG806D-T)
- คลื่นความถี่ 800-823 MHz. (Digital wireless system)
- สามารถออกแบบลวดลายบนอุปกรณ์ได้ตามต้องการ เพื่อความแตกต่าง หรือใส่โลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์
  หน่วยงานหรือองค์กร
- จอ LCD แสดงตัวเลขของช่องสัญญาณ และ จำนวนแบตเตอรี่
- ระยะการส่ง 300 เมตร 100 ช่องสัญญาณ
- แบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานถึง 15-20 ชั่วโมง
- ใช้แบตเตอรี่ Lithium ในตัว
อุปกรณ์สำหรับผู้ฟัง (TG806D-R)
- คลื่นความถี่ 800-823 MHz. (Digital wireless system)
- สามารถออกแบบลวดลายบนอุปกรณ์ได้ตามต้องการ เพื่อความแตกต่าง หรือใส่โลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์
  หน่วยงานหรือองค์กร
- จอ LCD แสดงตัวเลขของช่องสัญญาณ และ จำนวนแบตเตอรี่
- สามารถเลือกช่องสัญญาณได้มากถึง 100 ช่องสัญญาณ
- แบตเตอรี่สามารถใช้ได้นานถึง 15-20 ชั่วโมง
- แบตเตอรี่สามารถนำกลับมาชาร์จไฟได้ใหม่
กระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่ (TG806D-C)
- แสดงสถานะการชาร์จไฟ (สีเขียว=การชาร์จเต็ม, สีแดง=กำลังชาร์จไฟ)
- ระยะเวลาชาร์จ 3 ชั่วโมง
- สามารถชาร์จไฟได้ครั้งละ 32 ตัว
- ฝาปิดด้านบนสามารถถอดออกได้
- สามารถเสียบปลั๊กกับกระเป๋าชาร์จแบตเตอรี่ได้โดยตรง


อุปกรณ์เสริม

ชุดหูฟังไมโครโฟน
(TG806-MH)
ไมโครโฟนแบบคลิปหนีบ
(TG806-MC)
หูฟัง
(TG806D-HE)
สายชาร์จ
(TG806D-CS)
บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด
28/4 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: (+66)2-945-5910-11 | โทรสาร: (+66)2-945-5912 | มือถือ: (+66)98-645-6324
อีเมล์: sales@pzent.net | www.facebook.com/pzenttourguide